κατανυκηκός


κατανυκηκός
[катаниктикос]εκ. трогательный.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.